Loading...

Uit de praktijk van LS Liber Advocaten

Letselschade

Letselschade is een gevaar dat altijd op de loer ligt. Wie u ook bent en waar u zich ook bevindt, wanneer u buiten uw schuld te maken krijgt met letsel, is het zaak om meteen in actie te komen. De gevolgen kunnen zowel voor de korte als voor de lange termijn zeer ingrijpend zijn. Wanneer u niet meer of slechts gedeeltelijk kunt werken, zit u ineens met minder of geen inkomen. U heeft er niet om gevraagd en niemand zal doorgaans de helpende hand bieden. Sterker nog, daar waar een verzekeraar dat aanbiedt, is het zaak om op Uw hoede te zijn. Het is daarom ook zaak om zo snel mogelijk de schadeveroorzakende partij aan te spreken door tussenkomst van een deskundige.

 

Juridische bijstand is aan te bevelen bij ieder letsel, waardoor U bijvoorbeeld enige tijd uit de running bent.  Voor de langere termijn moet in zo’n geval goed in kaart worden gebracht welk letsel U heeft en of er eventueel sprake is van blijvende beperkingen. En daarom moet meteen een professionele belangenbehartiger worden ingeschakeld om U te begeleiden.

 

Wij bieden hulp op laagdrempelig niveau. U hoeft bij ons geen pagina’s dikke en onbegrijpelijke documenten te ondertekenen voordat wij voor U aan de slag kunnen. Wij denken met U mee en nemen U zorg uit handen. Daarom komen we in beginsel naar U toe en is een eerste kennismaking en analyse voor U zonder kosten.

Wij onderscheiden ons in de schaderegelingsmarkt door heldere afspraken omtrent de kosten zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten, onze ervaring van bijna 20 jaar en de mogelijkheid om door te kunnen stoten wanneer een zaak vastloopt. Niet de gerechtelijke procedure zelf maar de dreiging die waargemaakt kan worden en meestal nog op kosten van de tegenpartij, maakt vaak dat de plooien snel worden glad gestreken.

We beschikken over een vast team van medisch adviseurs en ook voor een mening over een reeds lopende zaak kunt U altijd bij ons terecht.

 

Ex aan de haal met de gemeenschap

In een echtscheiding is duidelijk dat een partner afscheid van U wil nemen maar vaak niet van de gemeenschap. Het exploot van het echtscheidingsverzoek landt op uw deurmaat en bij het inloggen op uw bankrekeningen ziet u dat de bankrekeningen zijn leeggehaald en het geld met onbekende bestemming is vertrokken. Zeker bij omvangrijke gemeenschappen zit er een vaak doordacht plan achter vanuit de gedachte dat er alleen maar beslag kan worden gelegd maar door het wegsluizen niet meer duidelijk is waar het geld naar toe is. Met een druk op de knop zit het geld in het buitenland.

Het standaardrecept in een situatie als deze is het leggen van beslag maar in een geval als dit is dat te laat. In een procedure bij de kort geding rechter stelde Ivo Sigmond zich op het standpunt dat een ex-partner in zo’n geval rekening en verantwoording moet afleggen. Per saldo, zo betoogde Ivo Sigmond, is er nog steeds sprake van een gemeenschap en een deelgenoot die het vermogen onder zich heeft is volgens de wet verplicht deugdelijk rekening en verantwoording af te leggen. De voorzieningenrechter ging hierin mee en accepteerde niet de stelling van de andere partij dat in zo’n situatie maar beslag gelegd moet worden. De wederpartij diende op straffe van een dwangsom rekening en verantwoording af te leggen. De volgende stap is dat er over een niet verdeelde gemeenschap ook een beheersregeling kan worden opgelegd. Dat moet aan de kantonrechter worden voorgelegd.

Zit u met een soortgelijk probleem. Neem dan contact op met Ivo Sigmond.

Einde legesheffing bibob

In een uitvoerig arrest heeft het Hof Den Bosch op 29 mei 2015 bepaald dat gemeenten geen leges mogen heffen voor zogenaamde BIBOB toetsingen. In een zaak tegen de gemeente Maastricht ging het Hof Den Bosch mee in de stelling van mr. Ivo Sigmond van LS Liber Advocaten dat met een BIBOB toetsing het algemeen belang wordt gediend en de Gemeentewet mede op die grond geen ruimte biedt voor het doorbelasten van deze vaak zeer hoge kosten aan een burger. Inmiddels staat het arrest vast omdat de gemeente Maastricht geen cassatie heeft ingesteld.

Een burger die een vergunning aanvraagt, zoals een DHW-vergunning of een exploitatievergunning, moet daarvoor leges betalen. Dat is logisch maar in de staart van zo’n aanvraag zit vaak ook een BIBOB-toets. Veel gemeenten hebben in de legesverordening opgenomen dat hiervoor ook nog eens betaald moet worden en het handelt om forse bedragen. Maastricht viel nog mee met een heffing van € 1.200. In Eindhoven kan een BIBOB-toets rond de € 10.000 kosten en Utrecht laat de kassa rinkelen met € 4000,00. Saillant is dat deze gemeenten kosten doorberekenen op basis van het beginsel de vervuiler betaalt. Bij een negatief advies moet € 10.000 worden betaald en bij een positief advies hoeft er niets te worden betaald.

Het arrest betekent voor veel gemeenten dat ze hun belastingverordening moeten gaan aanpassen en er een gat in de begroting ontstaat.

U heeft op dit moment een aanvraag lopen voor een vergunning en krijgt leges in rekening gebracht voor de BIBOB-heffing. Maak dan via LS Liber Advocaten tijdig bezwaar. Doet U niets dan wordt de aanslag onherroepelijk en zit U er evenzo onherroepelijk aan vast ook al heeft het Hof in deze zaak bepaald dat er niet mag worden doorberekend.

Inmiddels heeft de gemeente Eindhoven in een lopende bezwaarprocedure tegen een legeheffing van ruim 6000 euro zelf ook een streep door die heffing gezet en ons bezwaar gegrond verklaard. De gemeente Eindhoven staat in de top qua hoogte van de BIBOB-heffing en het is dus lonend om daar bezwaar in te stellen tegen een legesheffing voor BIBOB door de gemeente Eindhoven.

Voor het arrest: Hof Den Bosch 28 mei 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:1854

De eerdere uitspraak van de rechtbank maastricht: ECLI:NL:RBLIM:2014:493

Voor meer informatie Ivo Sigmond sigmond@lsadvocaten.com