In een uitvoerig arrest heeft het Hof Den Bosch op 29 mei 2015 bepaald dat gemeenten geen leges mogen heffen voor zogenaamde BIBOB toetsingen. In een zaak tegen de gemeente Maastricht ging het Hof Den Bosch mee in de stelling van mr. Ivo Sigmond van LS Liber Advocaten dat met een BIBOB toetsing het algemeen belang wordt gediend en de Gemeentewet mede op die grond geen ruimte biedt voor het doorbelasten van deze vaak zeer hoge kosten aan een burger. Inmiddels staat het arrest vast omdat de gemeente Maastricht geen cassatie heeft ingesteld.

Een burger die een vergunning aanvraagt, zoals een DHW-vergunning of een exploitatievergunning, moet daarvoor leges betalen. Dat is logisch maar in de staart van zo’n aanvraag zit vaak ook een BIBOB-toets. Veel gemeenten hebben in de legesverordening opgenomen dat hiervoor ook nog eens betaald moet worden en het handelt om forse bedragen. Maastricht viel nog mee met een heffing van € 1.200. In Eindhoven kan een BIBOB-toets rond de € 10.000 kosten en Utrecht laat de kassa rinkelen met € 4000,00. Saillant is dat deze gemeenten kosten doorberekenen op basis van het beginsel de vervuiler betaalt. Bij een negatief advies moet € 10.000 worden betaald en bij een positief advies hoeft er niets te worden betaald.

Het arrest betekent voor veel gemeenten dat ze hun belastingverordening moeten gaan aanpassen en er een gat in de begroting ontstaat.

U heeft op dit moment een aanvraag lopen voor een vergunning en krijgt leges in rekening gebracht voor de BIBOB-heffing. Maak dan via LS Liber Advocaten tijdig bezwaar. Doet U niets dan wordt de aanslag onherroepelijk en zit U er evenzo onherroepelijk aan vast ook al heeft het Hof in deze zaak bepaald dat er niet mag worden doorberekend.

Inmiddels heeft de gemeente Eindhoven in een lopende bezwaarprocedure tegen een legeheffing van ruim 6000 euro zelf ook een streep door die heffing gezet en ons bezwaar gegrond verklaard. De gemeente Eindhoven staat in de top qua hoogte van de BIBOB-heffing en het is dus lonend om daar bezwaar in te stellen tegen een legesheffing voor BIBOB door de gemeente Eindhoven.

Voor het arrest: Hof Den Bosch 28 mei 2015 ECLI:NL:GHSHE:2015:1854

De eerdere uitspraak van de rechtbank maastricht: ECLI:NL:RBLIM:2014:493

Voor meer informatie Ivo Sigmond sigmond@lsadvocaten.com

Vraag het ons:

[recaptcha]

045-5737575