In haar uitspraak van 11 februari 2015 onder nummer 01309895/1/A3 oordeelt de Raad van State in een door Ivo Sigmond van LS Liber Advoaten te Heerlen aangespannen hoger beroep dat de onschuldpresumptie van toepassing is in een BIBOB-procedure en daarmee ook andere soortgelijke bestuursrechtelijke procedures.

Door LS Liber werd al vanaf de bezwaarprocedure via een nieuwe invalshoek uitvoerig en onderbouwd betoogd dat de onschuldpresumptie wel degelijk van toepassing is bij de inzet van de wet BIBOB. LS Liber Advocaten heeft hiermee bereikt dat de Raad van State een draai heeft gemaakt van 180 graden in de tot dat moment gehanteerde doctrine waarin gold dat de onschuldpresumptie niet van toepassing is. Besluitvorming van bestuursorganen moet met ingang van heden veranderen en de wet BIBOB zal op de schop moeten.