Het bestuursrecht vormt binnen de praktijk van LS Liber Advocaten en speerpunt. Ivo Sigmond is specialist bestuursrecht en zorgde met name op het vlak van het bestuurlijk strafrecht voor baanbrekende uitspraken.