In een echtscheiding is duidelijk dat een partner afscheid van U wil nemen maar vaak niet van de gemeenschap. Het exploot van het echtscheidingsverzoek landt op uw deurmaat en bij het inloggen op uw bankrekeningen ziet u dat de bankrekeningen zijn leeggehaald en het geld met onbekende bestemming is vertrokken. Zeker bij omvangrijke gemeenschappen zit er een vaak doordacht plan achter vanuit de gedachte dat er alleen maar beslag kan worden gelegd maar door het wegsluizen niet meer duidelijk is waar het geld naar toe is. Met een druk op de knop zit het geld in het buitenland.

Het standaardrecept in een situatie als deze is het leggen van beslag maar in een geval als dit is dat te laat. In een procedure bij de kort geding rechter stelde Ivo Sigmond zich op het standpunt dat een ex-partner in zo’n geval rekening en verantwoording moet afleggen. Per saldo, zo betoogde Ivo Sigmond, is er nog steeds sprake van een gemeenschap en een deelgenoot die het vermogen onder zich heeft is volgens de wet verplicht deugdelijk rekening en verantwoording af te leggen. De voorzieningenrechter ging hierin mee en accepteerde niet de stelling van de andere partij dat in zo’n situatie maar beslag gelegd moet worden. De wederpartij diende op straffe van een dwangsom rekening en verantwoording af te leggen. De volgende stap is dat er over een niet verdeelde gemeenschap ook een beheersregeling kan worden opgelegd. Dat moet aan de kantonrechter worden voorgelegd.

Zit u met een soortgelijk probleem. Neem dan contact op met Ivo Sigmond.