Advocaten gaan qua innovatie door het leven als behoudend en conservatief. We hebben de mond vol over handhaving van de rechtstaat en de toegang tot het recht voor de burger. Per saldo zijn we als advocaat zelf debet aan die slechte en dure toegangspoort naar het recht. Advocaten zijn duur doordat er veelal wordt gewerkt op basis van uurtjefactuurtje wat er op zijn beurt weer voor zorgt dat er weinig behoefte is aan innovatie. Meer productiviteit in minder tijd zorgt bij dit model voor een lagere omzet. Dat vraagt om disruptie.

Burgers zijn gewend om vanaf de computer of telefoon hun leven te regelen en zitten niet meer te wachten op langdurige en kostbare oplossingen waarin ze passief moeten afwachten wat anderen er van vinden en waarbij ze onnodig hoge drempels moeten nemen. U wilt zelf aan de slag en hulp krijgen daar waar het nodig is.

Laten we wel zijn. Het recht biedt voor veel voorkomende situaties standaardoplossingen en zo hoort het ook te zijn. Het is dan zaak om die standaardoplossing ook zo snel mogelijk aan te bieden. LS Liber Advocaten gaat de komende tijd aan de slag met het aanbieden van interactieve oplossingen voor veel voorkomende juridische problemen. Als voorproef hebben we al een groot aantal dynamische pagina’s gemaakt waarmee u zelf aan de slag kunt met uw juridisch probleem.