Aan de slag met Uw incasso

Met LS Liber Advocaten kunt u snel aan de slag met uw incasso. U vult het formulier in en krijgt binnen 1 dag een concept incassobrief die na uw goedkeuring direct wordt verstuurd naar uw debiteur. Deze krijgt dan een brief van een advocaat over uw vordering en weet dan dat het tijd is om te betalen. Wij brengen de incassokosten in rekening bij uw debiteur.

Wat is van belang bij het incasseren van een vordering. We geven de belangrijkste spelregels:

  • Bij de incasso van en vordering draait het er uiteindelijk om dat u geld vordert en dus de vordering moet stellen en bewijzen alsmede de grondslag van de vordering. U moet stellen dat u geld krijgt omdat u heeft afgesproken dat u werk zou uitvoeren en uw debiteur daar een bepaalde prijs voor zou betalen. Als uw debiteur de hoogte van de vordering betwist of de overeenkomst zult u dat moeten bewijzen. Daarom is het eigenlijk altijd nodig dat een overeenkomst op papier wordt gezet.
  • Voor het claimen van rente en buitengerechtelijke kosten moet uw debiteur in verzuim zijn. Hiervoor is van belang of er concrete betalingstermijn is afgesproken (al dan niet via toepasselijke algemene voorwaarden). Bij twijfel is het altijd verstandig om een ingebrekestelling te sturen. Bij een consument moet eerst de bekende veertien dagen brief worden verstuurd.
  • Als uw debiteur op zich erkent dat er sprake is van een overeenkomst en er een vordering is zal hij moeten stellen en bewijzen dat hij of heeft betaald of een goede reden heeft om niet te betalen. Hij zal bijvoorbeeld tijdig moeten stellen en bewijzen dat u slecht werk heeft geleverd en er dus sprake is van wanprestatie.  In veel gevallen wordt dat pas maanden later als verweer uit de hoed getoverd.

Zit u in een inhoudelijke discussie over uw overeenkomst van opdracht of aanneming van werk. Check dan onze pagina over de overeenkomst van opdracht.

Succes. Uw incaqsso komt binnen bij mr. Ivo Sigmond. U kunt hem hierover mailen sigmond@lsadvocaten.com of bellen: 0641396757