Advocaat bij bestuursdwang of dwangsom

U heeft als bedrijf of particulier een last onder dwangsom of bestuursdwang aan uw broek gekregen. U moet iets doen of laten of anders moet u een forse boete betalen aan de gemeente of andere overheidsinstantie. Mogelijk is ook dat de overheid na een begunstigingstermijn zelf aan de slag gaat met het wegwerken van [...]

Advocaat bij bestuursdwang of dwangsom2019-03-04T14:19:50+01:00

Klokkenluider naar civiele rechter

In een tweetal uitspraken heeft de Raad van State bepaald dat een klokkenluider in beginsel naar de burgerlijke rechter moet op het moment dat de overheid weigert om tipgeld uit te keren. Zie het artikel in de Telegraaf. http://www.telegraaf.nl/dft/geld/29043366/__Geen_tipgeld_bouwfraude__.html U bent klokkenluider maar zoekt begeleiding. Neem dan contact op met mr. Roberto Pennino pennino@lsadvocaten.com. [...]

Klokkenluider naar civiele rechter2017-10-17T23:09:52+02:00

Einde legesheffing bibob

In een uitvoerig arrest heeft het Hof Den Bosch op 29 mei 2015 bepaald dat gemeenten geen leges mogen heffen voor zogenaamde BIBOB toetsingen. In een zaak tegen de gemeente Maastricht ging het Hof Den Bosch mee in de stelling van mr. Ivo Sigmond van LS Liber Advocaten dat met een BIBOB toetsing het [...]

Einde legesheffing bibob2017-10-17T23:24:53+02:00

mr. I.P. Sigmond

Ivo Sigmond studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam en Utrecht. Eerder voltooide hij de School voor de Journalistiek in Utrecht. Ivo Sigmond is bij uitstek de autoriteit op het vlak van bestuursrechtelijk strafrecht en de wet BIBOB in het bijzonder. Hij kent als geen ander de standaardredeneringen in BIBOB-adviezen en weet daar mee [...]

mr. I.P. Sigmond2017-10-17T23:22:03+02:00

Onschuldpresumptie werkt door in bestuursrecht

In haar uitspraak van 11 februari 2015 onder nummer 01309895/1/A3 oordeelt de Raad van State in een door Ivo Sigmond van LS Liber Advoaten te Heerlen aangespannen hoger beroep dat de onschuldpresumptie van toepassing is in een BIBOB-procedure en daarmee ook andere soortgelijke bestuursrechtelijke procedures. Door LS Liber werd al vanaf de bezwaarprocedure via een [...]

Onschuldpresumptie werkt door in bestuursrecht2017-10-17T23:29:09+02:00

Achterdeur coffeeshop op een kier

Terwijl het in het strafrecht al lang gebruikelijk is om een coffeeshophouder niet te straffen voor zijn achterdeuractiviteiten hield de Raad van State de bestuursrechtelijke deur tot 3 september 2014 potdicht. Coffeeshop Zuidpool en LS Liber Advocaten kregen de Raad van State om en zorgden voor een waarlijke revolutie in het bestuursrechtelijke coffeeshopland met [...]

Achterdeur coffeeshop op een kier2017-10-17T23:40:48+02:00
Go to Top