Ex aan de haal met de gemeenschap

In een echtscheiding is duidelijk dat een partner afscheid van U wil nemen maar vaak niet van de gemeenschap. Het exploot van het echtscheidingsverzoek landt op uw deurmaat en bij het inloggen op uw bankrekeningen ziet u dat de bankrekeningen zijn leeggehaald en het geld met onbekende bestemming is vertrokken. Zeker bij omvangrijke gemeenschappen [...]

Ex aan de haal met de gemeenschap2017-10-18T00:14:53+02:00

Klokkenluider naar civiele rechter

In een tweetal uitspraken heeft de Raad van State bepaald dat een klokkenluider in beginsel naar de burgerlijke rechter moet op het moment dat de overheid weigert om tipgeld uit te keren. Zie het artikel in de Telegraaf. http://www.telegraaf.nl/dft/geld/29043366/__Geen_tipgeld_bouwfraude__.html U bent klokkenluider maar zoekt begeleiding. Neem dan contact op met mr. Roberto Pennino pennino@lsadvocaten.com. [...]

Klokkenluider naar civiele rechter2017-10-17T23:09:52+02:00

Einde legesheffing bibob

In een uitvoerig arrest heeft het Hof Den Bosch op 29 mei 2015 bepaald dat gemeenten geen leges mogen heffen voor zogenaamde BIBOB toetsingen. In een zaak tegen de gemeente Maastricht ging het Hof Den Bosch mee in de stelling van mr. Ivo Sigmond van LS Liber Advocaten dat met een BIBOB toetsing het [...]

Einde legesheffing bibob2017-10-17T23:24:53+02:00

Exit anderbeslag

Sinds enige jaren mag de Staat direct executoriaal anderbeslag leggen ex artikel 94a lid 3 Sv. Met een dergelijk beslag kan de staat een ontnemingsvordering ten uitvoer leggen op goederen van een ander dan de veroordeelde.Mr. Ivo Sigmond legde een zaak voor aan de Limburgse voorzieningenrechter. Over een dergelijke beslaglegging is veel geschreven maar [...]

Exit anderbeslag2017-10-17T23:28:13+02:00

Geen ton te veel Vinkenslag

In 2012 vorderde de gemeente Maastricht € 100.000 terug van een betaalde verhuiskostenvergoeding van bewoners van Vinkenslag. Volgens de gemeente zou de vergoeding zijn betaald op onjuiste gronden. Na een door Ivo Sigmond gevoerde procedure heeft het Hof Den Bosch op 17 februari 2016 de gemeente Maastricht in het ongelijk gesteld en geoordeeld dat [...]

Geen ton te veel Vinkenslag2018-01-12T07:58:47+01:00

Vrijspraak oplichting abn 10 miljoen

Volgens het Openbaar Ministerie zou een cliënt van Ivo Sigmond de ABN Amro via fraude met incassocontracten voor 10 miljoen euro hebben opgelicht. Na een jarenlang onderzoek, getuigenverhoren en twee zittingsdagen hakte de rechtbank Zutphen de knoop door en sprak deze de horeca-ondernemer, conform het pleidooi van Ivo Sigmond, volledig vrij voor de incassofraude. [...]

Vrijspraak oplichting abn 10 miljoen2017-10-18T00:26:33+02:00

Onschuldpresumptie werkt door in bestuursrecht

In haar uitspraak van 11 februari 2015 onder nummer 01309895/1/A3 oordeelt de Raad van State in een door Ivo Sigmond van LS Liber Advoaten te Heerlen aangespannen hoger beroep dat de onschuldpresumptie van toepassing is in een BIBOB-procedure en daarmee ook andere soortgelijke bestuursrechtelijke procedures. Door LS Liber werd al vanaf de bezwaarprocedure via een [...]

Onschuldpresumptie werkt door in bestuursrecht2017-10-17T23:29:09+02:00

Achterdeur coffeeshop op een kier

Terwijl het in het strafrecht al lang gebruikelijk is om een coffeeshophouder niet te straffen voor zijn achterdeuractiviteiten hield de Raad van State de bestuursrechtelijke deur tot 3 september 2014 potdicht. Coffeeshop Zuidpool en LS Liber Advocaten kregen de Raad van State om en zorgden voor een waarlijke revolutie in het bestuursrechtelijke coffeeshopland met [...]

Achterdeur coffeeshop op een kier2017-10-17T23:40:48+02:00
Go to Top