Rechtsgebieden LS Liber Advocaten

Bestuursrecht

Het bestuursrecht vormt binnen de praktijk van LS Liber Advocaten een speerpunt. Ivo Sigmond is specialist bestuursrecht en zorgde met name op het vlak van het bestuurlijk strafrecht voor baanbrekende uitspraken. LS Liber Advocaten helpt u indien nodig al in het aanvraagtraject. We werken samen met uw accountant en boekhouder bij het aanleggen van een aanvraagdossier en houden uw financiële en zakelijke relaties tegen het licht. Zeker voor de wet BIBOB geldt dat voorkomen beter is dan genezen.

045-5737575

FAMILIERECHT

Bij LS Liber Advocaten Heerlen bent u aan het juiste adres voor uw familierechtelijke kwestie zoals echtscheiding, alimentatie en verdeling van uw gemeenschap of verrekening in het kader van huwelijkse voorwaarden. Het familierecht behoort tot de specialisaties van LS Liber Advocaten.

De doelstelling van LS Liber Advocaten bij een echtscheiding is dat cliënten na een echtscheiding in staat zijn op volwaardige wijze het eigen leven weer op te pakken. Dat betekent dat we geschillen nooit op de man of vrouw spelen en we ons daartoe ook niet laten verleiden indien dat van de andere kant wel wordt geprobeerd. Het doel van een echtscheiding is conflicten vermijden of deze op te lossen. Dat uitgangspunt geldt te meer indien er kinderen in het spel zijn. Dit betekent dat we bij de behandeling van een echtscheiding altijd verder kijken dan enkel de juridische geschilpunten.

045-5737575

STRAFRECHT

LS Liber heeft uitgebreide ervaring en deskundigheid in strafzaken op financieel en fiscaal vlak  op de momenten dat de FIOD om de hoek komt kijken. U wordt beschuldigd van belastingdelicten zoals BTW-fraude, witwassen. valsheid in geschrifte en andere financiële delicten.

Met LS Liber Advocaten heeft u de juiste advocaat aan uw zijde op het moment dat u wordt geraakt door het gehele arsenaal aan strafrechtelijke dwangmiddelen. uw bankrekeningen worden van de ene op de andere dag bevroren, Uw administratie en computers worden meegenomen en u staat onder grote psychische druk. U staat niet alleen. We begeleiden u tijdens de verhoren en bereiden minutieus uw verdediging voor samen met u. Hiervoor zijn we 24 uur per dag bereikbaar en aanspreekbaar. Bij de rechter staan we u op zakelijke maar assertieve bij.

Zit u in een strafrechtelijk traject en wilt u een eerste objectief advies neem dan contact met ons op.

045-5737575

LETSELSCHADE- AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Letselschade is een gevaar dat altijd op de loer ligt. Wie u ook bent en waar u zich ook bevindt, wanneer u buiten uw schuld te maken krijgt met letsel, is het zaak om meteen in actie te komen. De gevolgen kunnen zowel voor de korte als voor de lange termijn zeer ingrijpend zijn. Wanneer u niet meer of slechts gedeeltelijk kunt werken, zit u ineens met minder of geen inkomen. U heeft er niet om gevraagd en niemand zal doorgaans de helpende hand bieden. Sterker nog, daar waar een verzekeraar dat aanbiedt, is het zaak om op Uw hoede te zijn. Het is daarom ook zaak om zo snel mogelijk de schadeveroorzakende partij aan te spreken door tussenkomst van een deskundige.

045-5737575

ARBEIDSRECHT

Het arbeidsrecht is bezaaid met voetangels en klemmen. Dat geldt zeker voor u als werkgever. LS Liber Advocaten is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en staat zowel werknemers als werkgevers bij in geschillen op het vlak van het arbeidsrecht. Die begeleiding geldt niet alleen op het moment dat er een ontslagzaak speelt of een loonvordering maar we zijn er ook op het moment dat onrechtmatige concurrentie aan de orde lijkt te zijn of indien de reintegratie niet loopt zoals die zou moeten lopen.

045-5737575

BURENRECHT

Problemen met de buren lijken vaak objectief over kleine dingen te gaan. Staat die boom nu wel of binnen de verboden grens en heeft de buurman nu wel of niet die strook grond ingepikt. Bij LS Liber hebben we ervaring met burengeschillen en realiseren we ons dat het in de kern gaat om een aantasting van eigendom en juridisch knopen doorhakken soms spijtig genoeg de enige oplossing is. Naast elkaar wonen maar tegenover elkaar staan is een onmogelijke combinatie.

045-5737575

INCASSO

Bij LS Liber Advocaten dient u vandaag uw vordering in en gaan we vandaag aan de slag me de incasso. Zakelijk, correct en resoluut sturen we aan op betaling. We inventariseren de pijnpunten bij de incasso en adviseren u hierover. Waar nodig leggen we direct beslag en waar mogelijk starten we een kort geding .

045-5737575